AK z życia wzięte

Problematyczne sytuacje

Nasze władze dość często chwalą się tym, że Polska znakomicie wykorzystuje pieniądze unijne. Owszem, potrafimy bardzo skutecznie starać się o różnego rodzaju dotacje i je potem wydawać zgodnie z przepisami, jednak nie oznacza to wcale, że trafiają one w odpowiednie ręce i są właściwie wydawane.

Kiedy media czasami podają koszty inwestycji unijnych realizowanych w naszym kraju, to przeciętny człowiek może złapać się za głowę z niedowierzania. W większości przypadków Polacy pozyskują i wydatkują pieniądze unijne zgodnie z obowiązującymi przepisami, co nie oznacza wcale, że są to właściwie wydane pieniądze.

Wiele kwot jest sztucznie zawyżanych, a można by też wskazać mnóstwo inwestycji zupełnie absurdalnych, które w ogóle nie powinny mieć miejsca. W Polsce jest sporo problemów, które trzeba szybko rozwiązać, a pieniądze unijne mogą nam w tym pomóc.

Wykorzystujmy je więc optymalnie i w pierwszej kolejności załatwiajmy najważniejsze sprawy, zamiast zaczynać od końca czy też robić jakieś zupełnie niepotrzebne kroki.