AK z życia wzięte

Problematyczne sytuacje

Wada wzroku jest sytuacją, w której oko nie jest zdolne do poprawnego zogniskowania obrazu na plamce żółtej lub centralnej części siatkówki. Każda wada powodująca taką sytuację nosi nazwę ametropii. Wady wzroku spowodowane są nieprawidłowym funkcjonowaniem różnych części oka. Mogą być one spowodowane zmianą przejrzystości ośrodków załamujących światło, czyli zmętnieniem rogówki lub zmętnieniem soczewki.

Innymi powodami mogą być zmiana wymiarów gałki ocznej oraz zaburzenie zdolności akomodacji. Jednoznacznie nie można określić co jest przyczyną wad wzroku. W pewnej części np. astygmatyzmowi winne są geny, gdyż jest to wada wrodzona.

Wady wzroku można także nabyć na skutek mechanicznych uszkodzeń oka. Istnieją cztery podstawowe wady wzroku takie jak: nadwzroczność, zwana dalekowzrocznością, krótkowzroczność, starczowzroczność lub niedomaganie akomodacji, oraz astygmatyzm inaczej zwany niezbornością. Zaburzenia takie jak tritanopia, deuteranopia, protanopia, monochromatyzm czy daltonizm nie są wadami wzroku. Są to zaburzenia widzenia barw, które nie mają związku z żadną wadą wzroku, ponieważ ogniskowanie obrazów na siatkówce oka jest w ich przypadku poprawne.

badania nerwu wzrokowego http://uczulenia.com.pl www.electriceye.pl