AK z życia wzięte

Problematyczne sytuacje

Spadek to zarówno prawa jak i obowiązki dotyczące woli w chwili lub przed śmierci. Jeśli osoba, która zmarła miała współmałżonka wówczas w chwili śmierci dziedziczy dobra zgromadzone przez zmarłego z tym wiąże się również możliwość uzyskania emerytury małżonka, jeśli wiek żyjącej osoby jest wystarczający do świadczeń emerytalnych, jeśli nie to, to prawo przysługuje w momencie jego osiągnięcia. Najlepszą sytuacją jest, kiedy spisany zostaje testament wówczas nikt nie ma wątpliwości, w jaki sposób podzielić majątek, chociaż zwykle w takich sytuacjach pojawiają się konflikty.

Jakie prawa wchodzą w skład spadku? Prawa rzeczowe, prawo do lokalu, zobowiązania wierzytelności. Jakie są obowiązki wchodzące w skład spadku? Obowiązki, jakie miał spadkobierca, oraz te związane z dziedziczeniem. Jakie są prawa i obowiązki wyłączone ze spadku? Wszystkie te, które nie mają charakteru majątkowego, roszczenia na przykład alimentacyjne oraz te przechodzące na określone osoby bez względu na to czy są spadkobiercami.