AK z życia wzięte

Problematyczne sytuacje

W dzisiejszych czasach rozpada się bardzo dużo związków małżeńskich lub partnerskich. Para, która ma dzieci zaczyna toczyć walkę o nie.

Najczęściej to matka próbuje odizolować dziecko od ojca, do którego ma żal o wszystko. Na początek ogranicza mu prawo do widywania dziecka, z czasem zabrania w ogóle jakichkolwiek kontaktów.

Odsunięty ojciec trafia w końcu do sądu, w którym to matka chce wyłączyć go absolutnie z wszelkich praw do dziecka. Już tutaj ojciec od początku stoi na przegranej pozycji, bowiem w sądzie rodzinnym ławnikami są kobiety i sędzia prowadząca sprawę to najczęściej też kobieta.

W sprawie występuje przeciwko niemu była partnerka, a jeśli są powołani biegli, to również są kobiety. Otoczony takim gremium ma prawo odczuwać jawną dyskryminację.

Procesy o prawa do opieki nad dziećmi toczą się zwykle bardzo długo, bo rodzice walczą aż do skutku. Nawet, jeśli wszystkie przesłanki świadczą na korzyść ojca, to i tak wychodzi on z takiej sprawy jako osoba przegrana, bo przez ten cały czas jest pozbawiony kontaktu ze swoim dzieckiem i traci bardzo cenne momenty z jego życia.

alarmy Kalisz zgłoszenie szkody www.festiwalnastroje.pl