AK z życia wzięte

Problematyczne sytuacje

Stres jest bardzo powszechny w życiu codziennym. Stresujące sytuacje zdarzają się zarówno w miejscu pracy, jak i w domu.

Powszechnie wiadomo, że stres nie oddziałuje korzystnie na organizm i zdrowie. W niektórych przypadkach działa jednak motywująco.

Jak na stres reagują kobiety i mężczyźni? Niektóre badania wykazały, że w stresujących sytuacjach mężczyźni stają się bardziej agresywni. Przypuszczalnie dowodzi to tego, że panowie chcą działać tak, by te działania były dla nich korzystne.

Można stwierdzić, że w większości przypadków, stres działa na panów motywująco. Jak to jest u kobiet? Zaobserwowano, że wiele kobiet źle radzi sobie ze stresem.

Najczęściej są wówczas zbyt bierne i empatyczne. W stresujących sytuacjach kobiety będą szukać wsparcia u boku bliskich osób.

Potrzebować też będą rozmowy i zrozumienia. W większości przypadków kobiety oczekują porady odnośnie tego, jak w danej sytuacji mają postąpić.

Oznacza to, że stres na wiele pań działa blokująco tak, że nie są w stanie podejmować decyzji.