AK z życia wzięte

Problematyczne sytuacje

W wielu społeczeństwach to kobiety uchodzą za bardziej emocjonalne i czułe osoby. Kobiety niemal wszystkie zdarzenia przeżywają bardziej intensywnie, co wpływa także na zmienność ich nastrojów. Mężczyźni są bardziej stabilni wobec swoich przekonań i poczucia własnej wartości.

Kobiety bardziej potrzebują czuć się bezpieczne, dlatego jeśli partner nie rozumie ich potrzeb, stają się nieszczęśliwe. U kobiet potrzeby emocjonalne utrzymują się na niemalże takim samym poziomie przez całe życie. Kobiety będą opiekować się chorym dzieckiem, pocieszać w chwili smutku.

W ten sposób ich potrzeby emocjonalne są zaspokojone. Z kolei u mężczyzn potrzeby emocjonalne maleją z wiekiem. Szczególnie widoczne jest to w okresie dojrzewania.

Różnice te wywodzą się z odmiennych ról kobiet i mężczyzn. To kobiety przystosowane są do rodzenia i opiekowania się dziećmi. Bez dużych potrzeb emocjonalnych byłoby to utrudnione zadanie.

Mężczyzna z kolei kierował się potrzebą zapewnienia bytu swojej rodzinie, przez co w wielu przypadkach musiał myśleć i zachowywać się logicznie.