AK z życia wzięte

Problematyczne sytuacje

Do opłacania podatku rolnego zobligowane są osoby fizyczne, jednostki organizacyjne, osoby prawne.

Zwolnione z opłacania podatku są posiadacze gruntu, który należy do Skarbu Państwa lub osoby należące do samorządu terytorialnego.

Wysokość podatku uzależniona jest od wielkości gruntu, kwota za jeden hektar jest stała.

Wszystkie pobierane podatki przeznaczane są na rozwój miast przynajmniej takie jest założenie, ustawa, która reguluje ten rodzaj podatku została uchwalona 15 listopada 1984 roku.

Są one powszechne, przymusowe i bezzwrotne pobierane jak wszystkie rodzaje podatków z tematem podatku rolnego często powiązane są podatki od nieruchomości oraz podatki leśne.

Jeśli chodzi o podatek rolny, czyli gruntowy jest regulowany jednorazowo raz do roku i nie jest jedyną opłatą związaną z utrzymaniem gruntu, jeśli znajduje się na nim budynek mieszkalny lub budynki przeznaczone do prowadzenia działalności do tego należy doliczyć podatek od nieruchomości.

Oczywiście są to formalności oraz płatności tylko z punktu widzenia opłat nałożonych przez urzędy i instytucje.