AK z życia wzięte

Problematyczne sytuacje

Nadwzroczność popularnie nazywana dalekowzrocznością, to jedna z najczęściej występujących wad wzroku. Jest to wada refrakcyjna, której powodem jest zbyt krótka gałka oczna w stosunku do jej siły łamiącej.

Może też być spowodowana zbyt małą siłą łamiącą oka, czyli zbyt płaską rogówką w stosunku do długości oka. Wyróżnia się trzy podstawowe typy nadwzroczności.

Nadwzroczność małą do 2,5 dioptrii, średnią pomiędzy 2,5 do 6 dioptrii oraz dużą powyżej 6 dioptrii. Dodatkowo można wyróżnić nadwzroczność fizjologiczną, która występuje u niemowląt oraz małych dzieci z uwagi na kulisty kształt soczewki, który zmniejsza się wraz z rozwojem dziecka.

Istnieje jeszcze nadwzroczność starcza, spotykana u osób starszych, zazwyczaj po 70 roku życia. Spowodowana jest zmianą w soczewce, która powoduje inny współczynnik załamywania światła.

Osoby cierpiące na tą dolegliwość źle widzą zarówno w dal jak i z bliska. Osoby młodsze są w stanie wyrównywać błędy widzenia poprzez stałe napięcie akomodacji, jednak może to powodować bóle oczu, głowy, łzawienie, a w skrajnych przypadkach nawet zeza.

Chorobę tę koryguje się za pomocą okularów i soczewek kontaktowych dodatnich. U osób dorosłych można wykonać także specjalną operację przy użyciu lasera, która polega na odpowiednim modelowaniu rogówki.

pracownia elektrofizjologii http://stomatologiczne.net.pl/zeby/