AK z życia wzięte

Problematyczne sytuacje

Kobiety są bardziej emocjonalne, mężczyźni przy podejmowaniu decyzji kierują się logiką. Czy jest to jedynie stereotypowe myślenie, czy tkwi w tym ziarenko prawdy? Okazuje się, że pewne uwarunkowania wywodzą się ze specyficznej budowy mózgu kobiety i mężczyzny.

A warto wspomnieć, że występują znaczące różnice w budowie mózgu u obu płci. Emocjonalność kobiet można wytłumaczyć tym, że posiadają większy obszar kory limbicznej.

Obszar ten odpowiada właśnie za emocje. Uważa się, że mężczyźni mają lepszą orientację przestrzenną.

Ma to swoje odzwierciedlenie w większych fragmentach kory ciemieniowej. Panuje przekonanie, że kobiety lepiej przetwarzają i rozumieją mowę.

Czy jest tak w rzeczywistości? Można stwierdzić, że to założenie jest prawdziwe, ponieważ wykazano, że płat skroniowy kobiet posiada większe zagęszczenie neuronów niż u mężczyzn. Łatwo zatem wywnioskować, że poszczególne predyspozycje kobiet i mężczyzn nie są uwarunkowane np.

kulturowo. Niektóre z tych cech kształtują się już od narodzin.