AK z życia wzięte

Problematyczne sytuacje

Nie da się ukryć, że II wojna światowa znacznie wpłynęła na kształt polskiego społeczeństwa. Przed wojną struktura narodowościowa naszego społeczeństwa była zdecydowanie bardziej zróżnicowana.

Również w okresie PRL-u zaszły w tym temacie konkretne zmiany. W czasie II wojny światowej Niemcy wymordowali na ziemiach polskich ogromną liczbę Żydów, którzy żyli tutaj od wielu setek lat i stanowili integralną część społeczeństwa.

Po wojnie polityka władz nadal przyczyniała się omawianego rodzaju zmian. Z kraju wysiedlonych zostało wielu Niemców czy też Ukraińców.

Władza przyczyniła się również do rozproszenia zbiorowisk ludności łemkowskiej i bojkowskiej na południu kraju. Na północy represjom poddawani byli natomiast Mazurzy, których często uważano za Niemców i obwiniano za wszystkie okrucieństwa wojny.

Kiedy wydawało się, że struktura narodowościowa naszego społeczeństwa się ustabilizowała, przyszedł rok 1968, kiedy to władze praktycznie wydaliły z kraju mnóstwo osób narodowości żydowskiej.

Pracownia florystyczna Sunflower księga gości www.electrogate.pl