AK z życia wzięte

Problematyczne sytuacje

Leczenie wad wzorku głównie opiera się na ich korygowaniu za pomocą odpowiednio dobranych okularów lub szkieł kontaktowych. W zależności od wykrytej wady oraz wieku osoby, powinno się odpowiednio dobierać siłę stosowanych szkieł.

W przypadku osób młodych, które mają dużą zdolność akomodacji, niektóre wady nie wymagają ciągłej korekcji. Wystarczą tylko okazjonalne okulary do wykonywania niektórych czynności takich jak np.

czytanie. W przypadku bardziej zaawansowanych wad należy odpowiednio dobrać okulary lub szkła kontaktowe.

Można użyć przyrządów optycznych jedno, dwu lub wieloogniskowych, które potrafią niwelować błędne widzenie z bliska jak i dali. Współczesna medycyna posiada także nowoczesne metody korekcji wad wzroku.

Są to głównie korekcje laserowe przeprowadzane takimi metodami jak: LASIK, FEMTOLASIK, SBK-LASIK, LASEK/PRK, EPI-LASIK oraz WAVEFRONT. Istnieje także metoda polegająca na wszczepieniu wewnątrzgałkowym.

Polega ona na doczepieniu do naturalnej soczewki pacjenta, drugiej soczewki fakijnej. Dzięki tej metodzie możliwe jest korygowanie bardzo dużych wad wzroku.

http://eretina.pl/neurookulistyka/ seniorsupport.pl diety