AK z życia wzięte

Problematyczne sytuacje

Nie wszyscy decydują się na ślub. Różne są powody, dla których ludzie nie wybierają tej formuły związku. To jednak nie oznacza, że nie decydują się na inną postać trwałej relacji.

Zwykle jest ona określana mianem konkubinatu, czyli związku nieformalnego. Ma on tę zaletę, że daje partnerom pełną swobodę, a podstawą pożycia jest wyłącznie to, na co para się ze sobą umówiła. Bez spisywania dokumentów, bez przysiąg.

Wadą jest częsta podatność takich związków na łatwy rozpad, ponieważ brakuje spoiwa, które skłaniałoby parę do dyskusji i porozumienia. Takim spoiwem mogą być dzieci, które pojawiają się również w związkach tego rodzaju. Są ludzie, którzy w ciągu całego życia nie wzięli ślubu i nie mieli nigdy takiej potrzeby.

Doskonale funkcjonują oni w ramach relacji nieformalnych i co ważne – są w nich szczęśliwi. Niektóre państwa zdecydowały się na prawne usankcjonowanie konkubinatów, dzięki czemu obie strony mogą zyskać pewne dodatkowe uprawnienia, zbliżone lub tożsame z tymi, które daje małżeństwo.

internetowa hurtownia zabawek z zabawkami Produkt Haftina Atelier komplety kielichowe to najwyższej jakości bielizna kieichowa pięknie haftowana nokia6300.pl