AK z życia wzięte

Problematyczne sytuacje

Coraz częściej możemy się spotkać z sytuacją, w której nie rodzice pozostają ze swoimi rodzicami w domu, lecz wnuki.

Bardzo często wynika z trudnych sytuacji rodzinnych, np.

przedwczesna śmierć rodziców, ale bywa i tak, że rodzice osiągając pewien wiek, postanawiają zadbać o swoją prywatność i zamieszkać osobno, a swoje dorosłe już dzieci pozostawić z dziadkami.

Jest to sytuacja trudna, ponieważ wymaga zgrabnego połączenia odmiennych światopoglądów i wyobrażeń dotyczących życia, które są nieuniknione między pokoleniem dziadków a wnuków.

Młodzi ludzie mieszkając ze swoimi starszymi bliskimi, powinni pozostawać z nimi w dobrych stosunkach, nie zapominać o szacunku i zawsze być skorzy do pomocy, ponieważ ich dziadków mogą już dotykać pewne ograniczenia, chociażby ruchowe, wynikające z wieku czy stanu zdrowia.

Bardzo często w takiej sytuacji dziadkowie przepisują prawnie dom bądź mieszkanie na wnuki, czasem dodając adnotację o opiece nad nimi w razie niedołężności do końca życia.

Niewątpliwie jest to wygodne rozwiązanie dla obu stron, ponieważ wnuki mają zapewnione mieszkanie i stały kontakt z dziadkami, których nawet w dorosłym życiu, bardzo potrzebują, natomiast dziadkowie mają zapewnioną opiekę i pomoc, a także nie są skazani na samotność.