AK z życia wzięte

Problematyczne sytuacje

Irlandia jest jednym z krajów, w którym stosowane są dwa języki urzędowe. Są nimi oczywiście język angielski i tradycyjny język irlandzki.

Język irlandzki ma około 2500 lat i wywodzi się z celtyckiego i do jego zapisu stosowało się pismo ogamiczne. Obecnie język irlandzki zapisuje się stosując alfabet łaciński.

Co ciekawe każda paczka adresowana do Irlandii oznaczana jest dodatkowym dopiskiem Éire. Nazwa Éire to prawdopodobnie przeistoczony odpowiednik łacińskiej nazwy Irlandii czyli Hibermii.

Nazwa rzymska została dostosowana do języka irlandzkiego i przekształcona w słowo Hibernia (oznaczającego po prostu zimowy). Językiem irlandzkim posługuje się na co dzień około 77 tysięcy mieszkańców wyspy, choć zna go o wiele większa część narodu irlandzkiego.

Od czasów chrystianizacji zauważyć można umacniającą się pozycję języka angielskiego na terenach dzisiejszej Irlandii. Nieprzychylne językowi proletariatu władze kościelne próbowały odrzucić język pogan.

Dopiero pod koniec XIX wieku powstawały takie organizacje jak Liga Galeicka, dzięki którym język irlandzki wrócił do łask.