AK z życia wzięte

Problematyczne sytuacje

Średniowieczny zamek w Hunedoarze w Siedmiogrodzie w Rumunii nazywany jest najpiękniejszym grodem Rumunii. Zawsze pełnił rolę rezydencji szlacheckiej, pomimo, że wygląda na potężną twierdzę.

Pierwotna warownia powstała prawdopodobnie na przełomie XII i XIII wieku. W XIV wieku forteca przeszła w ręce panujących wtedy na terenie obecnych Węgier i Rumunii Andegawenów.

W pierwszej połowie XV wieku zamek odziedziczył późniejszy regent Węgier i władca Transylwanii Jan Hunyady. To właśnie on zapoczątkował pierwszą rozbudowę warowni.

Powstały wtedy też dwa pierścienie murów obronnych, zamek właściwy oraz kaplica. Kolejne prace budowlane prowadzone były przez jego syna.

Pierwsze prace konserwatorskie w tym zamku przeprowadzono na przełomie XIX i XX wieku. Dziś najcenniejszym elementem warowni jest zapierająca dech w piersiach Sala Rycerska w stylu gotyckim z krzyżowo-żebrowym sklepieniem wspartym granitowymi filarami.

Bezpośrednio nad nią znajduje się Sala Rady w której zwoływano sesje parlamentu siedmiogrodzkiego. Obecnie w pełni odrestaurowany Zamek w Hunedoarze zaliczany jest do najpopularniejszych atrakcji turystycznych Rumunii.

Każdego roku przyjeżdżają tu tłumy turystów z całego świata.